Księgowość. Bezpiecznie i kompleksowo.

Zaufaj specjalistom

Jestesmy biurem ksiegowym i agentem rejestracyjnym podmiotów gospodarczych w Wielkiej Brytanii. Od lat zajmujemy się zakładaniem i rejestracją spółek w Anglii, Walii, Szkocji oraz Irlandii Północnej. Oferujemy obsługę ksiegową dla firm i osób fizycznych. Jesteśmy również autoryzowanymi agentami urzędu skarbowego w zakresie rozliczeń pracowniczych PAYE oraz CIS, VAT oraz podatku dochodowego - numer agenta N5824L. Spełniamy brytyjskie przepisy dotyczące zbierania i przechowywania danych osobowych. Nasza firma jest zarejestrowana jako kontroler danych personalnych w brytyjskim Urzędzie Ochrony Danych Osobowych (Data Protection Commissioner) pod numerem Z3485476. Spełniamy także wszelkie wymogi dotyczące Money Laundering Regulations - numer MLR 12396388.

Posiadamy pełne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej/zawodowej - Professional Business Indemnity Insurance. „Ksiegowi.co.uk” nalezy do grupy „Firma w Anglii Ltd.” zarejestrowanej w UK pod numerem 6489566.

Zysk.
Najlepsze doradztwo, profesjonalizm i szybkość dzialania to zysk dla Twojej firmy.
Kompleksowość.
Rejestracje firm, pełna ksiegowość: Tax, VAT, Payroll, CIS. Likwidacje działalności.
Gwarancja.
Ponad 10 lat doświadczenia, agent urzedowy, ubezpieczenie OC, 100% satysfakcji.

Firma w UK

Spółki prawa handlowego (Limited) oraz osoby Samozatrudnione mają obowiązek składania rocznych sprawozdań finansowych
dotyczących osiągniętych przychodów, kosztów oraz wypracowanego zysku, dla którego wyliczany jest podatek do zapłaty.

Limited

Angielska spółka Limited to najpopularniejsza forma dzialalnosci gospodarczej w UK. Jest to odpowiednik polskiej spółki z o.o. Firmy Ltd posiadają własną osobowość prawną a ich kapitał jest deklarowany.

Angielska spółka Limited to odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółki Ltd. posiadają osobowość prawną. Finanse firmy kapitałowej są odrębne od finansów właścicieli firmy. Udziałowcy/akcjonarjusze odpowiadają tylko do wysokości wniesionego wkładu - wartości posiadanych akcji. W przypadku spółek Limited nie ma wymogu, co do minimalnej wysokości kapitału założycielskiego. Minimum jeden udział musi być jednak przyznany. Funkcje Dyrektora, Sekretarza i Udziałowca mogą pełnić osoby fizyczne lub inne firmy. Zysk firmy kapitałowej objęty jest podatkiem od osób prawnych (corporation tax). Firma Limited jest wiarygodną i najpopularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii. Angielską spółkę Ltd. możesz założyć i prowadzić nawet jeśli nie jesteś rezydentem/mieszkańcem UK. Do rejestracji wymagana jest tylko jedna osoba (pełniąca jednocześnie funkcje Dyrektora i Udziałowca), funkcja Sekretarza jest opcjonalna i nie jest wymagana w UK. Osoba/osoby wchodzące w skład struktury spółki Limited nie muszą być rezydentami Wielkiej Brytanii, mogą to być obywatele z dowolnych części świata.

Wymagania
DYREKTOR: Minimum jeden Dyrektor jest wymagany. Minimalny wiek 16 lat.
SEKRETARZ: Funkcja Sekretarza nie jest wymagana dla firm w Wielkiej Brytanii.
UDZIAŁOWIEC: Minimum jeden Udziałowiec (Shareholder) jest wymagany. Funkcji Dyrektora i Sekretarza nie może pełnić ta sama osoba/spółka. Funkcję Dyrektora i Udziałowca może pełnić ta sama osoba/spółka. AKCJE i KAPITAŁ: Standardowy kapitał zakładowy wynosi GBP 1,000.00 podzielonch na 1,000 akcji po GBP 1.00 każda. Kapitał jest deklarowany i nie jest wpłacany na konto firmy, jak ma to miejsce w polskich spółkach z o.o..
ADRES: Adres angielski jest wymagany. Musi to być adres w Wielkiej Brytanii. Na życzenie, udostępniamy serwis adresu siedziby firmy w Londynie - GBP 150.00 rocznie z opieką nad korespondencja urzędową i relacjami z urzędami brytyjskimi i możliwością przekazywania korespondencji handlowej/biznesowej na adres klienta.
NAZWA FIRMY: Nazwa spółki musi kończyć się na Limited lub Ltd.
Dodatkowe informacje
 • Status firmy: UK Private Limited Company.
 • Najbardziej prestiżowa forma podmiotu gospodarczego rozpoznawanego i respektowanego na całym świecie.
 • Brak progów podatkowych, jedna stała stawka.
 • 19% podatku dla firm z dowolnym dochodem.
 • Obowiązek składania rocznych raportów annual return o statusie firmy i ewentualnych zmianach w jej strukturze.
 • Obowiązek składania rocznych rozliczeń podatkowych.
 • Firma Limited może uczystniczyć w każdej legalnej działalności gospodarczej na terenie Wielkiej Brytanii, jak i na całym świecie.
 • Obowiązek rejestracji VAT i rozliczeń VAT dla obrotów powyżej GBP 85,000. Możliwość zatrudniania pracowników.
 • Obowiązek prowadzenia odpowiedniej dokumentacji finansowej.
 • Możliwość otwarcia oddziału w innych krajach UE.
Procedura rejestracyjna
 1. Wybór pakietu
 2. Uzupełnienie formularza, dotyczącego struktury spółki (przycisk "zamów teraz")
 3. Przesyłka kopii dokumentów dotyczących wszystkich osób ze struktury spółki (e-mailem lub faxem): potwierdzenie tożsamości (np. paszport, dowód osobisty), potwierdzenie adresu (np. prawo jazdy, rachunek za energię, wyciąg z banku)
 4. Wniesienie wymaganej opłaty.
 5. W przypadku niezgodności formularza z obowiązującymi wymogami lub niedostępności proponowanej nazwy dla nowej spółki, nasi kosultanci skontaktują się z Państwem bezzwłocznie w celu omówienia szczegółów.
 6. Rejestracja spółki zazwyczaj w czasie kilku/kilkunastu godzin i wysyłka dokumentów do klienta drogą elektroniczną.
PAKIETY DOSTĘPNE DLA SPÓŁKI LTD (LIMITED COMPANY)

Pakiet

Basic 39

Rejestracja online zazwyczaj w czasie kilkunastu godzin - wpis do rejestru handlowego w UK,

Sprawdzenie dostępności nazwy firmy,

Cena zawiera wszystkie opłaty rządowe,

Rejestracja firmy z danymi wskazanymi przez aplikanta,

Wysyłka dokumentów drogą elektroniczną,

Podstawowa dokumentacja firmowa: Certyfikat rejestracji, Akt założycielski i status spółki, Sprawozdanie z pierwszego posiedzenia dyrektorów, Certyfikat(y) udziałów, Faktura.

Pakiet

Premium 99

Rejestracja online zazwyczaj w czasie kilkunastu godzin - wpis do rejestru handlowego w UK,

Sprawdzenie dostępności nazwy firmy,

Cena zawiera wszystkie opłaty rządowe,

Rejestracja firmy z danymi wskazanymi przez aplikanta,

Wysyłka dokumentów drogą elektroniczną,

Bogata dokumentacja firmowa: Certyfikat rejestracji, Akt założycielski i status spółki, Sprawozdanie z pierwszego posiedzenia dyrektorów, Certyfikat(y) udziałów, Rejestr Dyrektorów, Sekretarzy i Udziałowców, Faktura,

Wysyłka oryginalnych dokumentów bezpieczną pocztą priorytetową,

Bezpłatna godzinna konsultacja finansowo-podatkowa,

Rejestracja podatkowa do Urzędu Skarbowego,

Zniżki na inne usługi zamawiane wraz z rejestracją.

Pakiet

Platinum 400

z adresem i Apostille

Rejestracja online zazwyczaj w czasie kilkunastu godzin - wpis do rejestru handlowego w UK,

Sprawdzenie dostępności nazwy firmy,

Cena zawiera wszystkie opłaty rządowe,

Rejestracja firmy z danymi wskazanymi przez aplikanta,

Wysyłka dokumentów drogą elektroniczną,

Bogata dokumentacja firmowa: Certyfikat rejestracji, Akt założycielskii status spółki, Sprawozdanie z pierwszego posiedzenia dyrektorów, Certyfikat(y) udziałów, Rejestr Dyrektorów, Sekretarzy i Udziałowców, Faktura,

Wysyłka oryginalnych dokumentów bezpieczną pocztą priorytetową,

Całoroczne bezpłatne konsultacje finansowo-podatkowe,

Rejestracja podatkowa do Urzędu Skarbowego,

Zniżki na inne usługi zamawiane wraz z rejestracją,

Notarialna kopia dokumentów i uwierzytelnienie apostille niezbędnedo otwarcia polskiego oddziału w KRS lub otwarcia rachunku bankowego w Polsce,

Polska wersja aktu założycielskiego i statutu spółki,

Udostępnienie adresu na rok od daty rejestracji spółki,

Opieka na korespondencją urzędową, możliwość przekierowywania korespondencji biznesowej,

Rabat GBP 57.00 w stosunku do oddzielnie zamawianych usług.

Samozatrudnienie

Samozatrudnienie jest najprostszą formą prowadzenia działalności biznesowej w UK. Jest to jednoosobowa działalność gospodarcza na osobę fizyczną. Sole Trader nie posiada osobowości prawnej ani kapitału.

Self-Employment (Sole Trader) to jednoosobowa działalność gospodarcza. Samozatrudnienie jest najprostszą formą prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Wielkiej Brytanii (Anlglii). Do rejestracji samozatrudnienia wymagany jest numer ubezpieczenia społecznego (National Insurance Number). Rejestracji Self Employed należy dokonać w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia działalności. Sole Trader nie posiada osobowości prawnej. Osoba samozatrudniona odpowiada całym swoim majątkiem za działalność firmy. Podjęcie działalności w ramach Self-Employment nie wyklucza możliwości zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę. Osoby samozatrudnione objęte są podatkiem dochodowym od osób fizycznych (personal income tax) oraz są zobowiązane do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne (National Insurance). Osoby Samozatrudnione mogą łączyć się w spółki partnerskie. Rejestracja Samozatrudnienia jest możliwa tylko dla osób będących rezydentami Wielkiej Brytanii (posiadającymi adres personalny w UK oraz numer ubezpieczenia społecznego National Insurance Number).

Dodatkowe informacje - 2017/2018
 • Obowiązek składania rocznych rozliczeń podatkowych.
 • Obowiązek rejestracji VAT i rozliczeń VAT dla obrotów powyżej GBP 85,000.00.
 • Możliwość zatrudniania pracowników.
 • Obowiązek prowadzenia odpowiedniej dokumentacji finansowej - przechowywanie dokumentów i rachunków przez okres 5 lat
Ubezpieczenie społeczne (National Insurance) - 2017/2018
 • Class 2 Roczny dochód netto do GBP 8,164.00 - stawka GBP 2.85 tygodniowo
 • Class 4 Dochód netto powyżej GBP 8,164.00 - stawka GBP 2.85 tygodniowo plus 9% dochodu powyżej GBP 8,164.00 do GBP 45,000.00. Dodatkowo opłata w wysokości 2% dla dochodu powyżej GBP 45,000.00

Z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne mogą być zwolnione następujące osoby: kobiety powyżej 60-go roku życia, mężczyźni powyżej 65-go roku życia, osoby posiadające zaświadczenie o niskich zarobkach (Certificate of Small Earnings Exception) - dochód netto nie przekraczający kwoty GBP 5,965.00.

Podatki - 2017/2018
 • Pierwsze GBP 11,500.00 zwolnione od opodatkowania
 • Stawka opodatkowania 20% dla dochodów GBP 11,501.00 - GBP 45,000.00
 • Stawka opodatkowania 40% dla dochodów GBP 45,001.00 - GBP 150,000.00
 • Stawka opodatkowania 45% dla dochodów powyżej GBP 150,000.00
PAKIETY DOSTĘPNE DLA SOLE TRADER

Pakiet

Basic 30

Rejestracja jako Self Employed

Pakiet

Premium 50

Rejestracja jako Self Employed

Bezpłatna godzinna konsultacja finansowo-podatkowa

Przewodnik na temat Samozatrudnienia - "Starting up in business"

Przykładowe faktury

Wysyłka dokumentów drogą elektroniczną

5% - 10% zniżki na wszystkie nasze pozostałe usługi

Podatek dochodowy

Spółki prawa handlowego (Limited) oraz osoby Samozatrudnione mają obowiązek składania rocznych sprawozdań finansowych
dotyczących osiągniętych przychodów, kosztów oraz wypracowanego zysku, dla którego wyliczany jest podatek do zapłaty.

Limited

Wysokość podatku dochodowego dla firm Limited jest stała i wynosi 19%. Spolki Ltd. nie mają kwot zwolnionych od opodatkowania i kończą swój rok finansowy po 12 miesiącach od daty rejestracji

Confirmation statement
(roczny raport strukturalny)
50 £ opłata raz w roku
Rozliczenie dla firm nieaktywnych 100 £ opłata raz w roku
Rozliczenie dla aktywnych spółek od 450 £ opłata raz w roku

Samozatrudnienie

Podatek dla osób fizycznych kalkulowany jest na podstawie progów podatkowych: 0%, 20%, 40% i 45%. Rok finansowy dla jednoosobowych działalności gospodarczych kończy się w Anglii 5 kwietnia.

Self Assessment Tax Return od 100 £ opłata raz w roku
Rozliczenia spółek partnerskich
(firma i 2 partnerów)
od 250 £ opłata raz w roku

VAT

W Wielkiej Brytanii obowiązek rejestracji VAT ma każda działalność gospodarcza, której obroty przekraczają GBP 85,000.00 w skali roku podatkowego. Istnieje możliwość dobrowolnej rejestracji VAT dla podmiotów z niższymi obrotami. Nie ma jednak możliwości ubiegania się o numer VAT dla podmiotów nieaktywnych.

Standardowa stawka VAT w Wielkiej Brytanii
od 01/01/2011 wynosi 20%.

Rejestracja VAT Limited, Sole trader, Partnership, LLP   60 £ opłata jednorazowa
Rozliczenia VAT dla spółek aktywnych   od 120 £ opłata
kwartalna
Deklaracja wewnątrzwspólnotowa
(EC Sales List)
  20 £ opłata
za deklaracje
Zerowe rozliczenia VAT
dla spółek nieaktywnych
  35 £ opłata
kwartalna
Deklaracje statystyczne
Intrastat
  od 60 /za miesiąc £ usługa
opcjonalna

Rozliczenia pracownicze

Każda działalność gospodarcza w Anglii ma prawo zatrudniania pracowników (rezydentów UK) na brytyjskich zasadach PAYE. Nasza firma pomoże w obliczeniu stosownych składek podatkowych i ubezpieczeniowych National Insurance (NI) oraz przygotuje profesjonalne payslip'y.

Sporządzamy również rozliczenia subkontraktorów
dla spółek z sektora budowlanego (CIS).

Rejestracja pracodawcy i pracowników   50 £ opłata
jednorazowa
Rozliczenia
do 5 pracowników
  20 £ opłata
miesięczna
Rejestracja i weryfikacja
pracownika w systemie CIS
  10 £ opłata
jednorazowa
Zamknięcie roku pracowniczego
(Employer Return, P60, itd.)
  50 £ opłata
raz w roku
KALKULATOR MIESIĘCZNYCH ROZLICZEŃ PRACOWNICZYCH
0
Podatek:
0 £
Pensja netto:
0 £
Składka NI od strony pracownika:
0 £
Składka NI od strony pracodawcy:
0 £
Łączny koszt zatrudnienia dla pracodawcy: 0 £

Kontakt

Nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie Państwa zapytania w ciągu 24 godzin.
Linie telefoniczne czynne od Poniedziałku do Piątku w godzinach 9.00 - 18.00.

 1. Facebook
FORMULARZ KONTAKTOWY
© 2016 Firma w Anglii Limited
 
Ta strona używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym.